5G + fiber = sant💖

Altibox er Norges største leverandør av internett over fiber. Og vi er (helt objektivt, selvsagt) overbevist om at fiber er det beste. For alle. Likevel er vi glade for at 5G entrer samfunnet. La oss forklare kort (og forhåpentligvis enkelt) hvorfor👇

https://bergenfiber.no/wp-content/uploads/2021/03/web_velkom5g-980x438.jpeg

Økningen i datatrafikken de siste årene har vært eksplosiv, og Norge har den høyeste internettbruken per innbygger av alle landene i Europa. Tidlig i 2020 hadde bare 2,8 prosent av britiske husholdninger fiberaksess, 3,3 prosent av de tyske husholdningene og 4,1 prosent av de italienske. Til sammenligning har 73 prosent av norske husholdninger tilgang til fiber.

Derfor ble det ikke noe problem med hjemmeskole og hjemmekontor her til lands da verden stengte ned. For andre land ble dette en umulighet fordi nettet ikke kunne håndtere pågangen.

Hva er fiber egentlig?

Fiberbredbånd er nemlig, enkelt forklart, internett med uendelig kapasitet. Er det rart vi anbefaler det? Med fiberbredbånd fra Altibox kan du i dag få hastigheter helt opp i 1000 megabit per sekund (Mbps) i begge retninger. Til sammenligning vil 5G få hastigheter som kan komme godt over 100 Mbps når det er bygget ut.

Hva med 5G da?

Med 5G vil kapasiteten og opplevelsen din i tillegg påvirkes av antall brukere i samme område, og ytre omstendigheter som avstand til basestasjoner. Som Arne Joramo skrev i Telecom Revy: ‘Jeg elsker min mobil og jeg applauderer 5G, men dersom all fastnett-trafikk skulle inn i mobilnettene ville de knele øyeblikkelig uansett G-faktor.’
Fiber Hjemmenett 5G
Deles kapasiteten med andre brukere? Nei Ja
Varierer tilbudet ut fra avstand til leverandørens antenner? Nei Ja
Har du like mye datakapasitet ned som opp? Ja Nei
Så er det slik at 360 000 norske husstander, hovedsakelig i spredt bebygde strøk, mangler bredbånd. På noen av disse stedene er det ikke praktisk eller økonomisk gjennomførbart å bygge ut fibernett. Da er 5G en god løsning!
Men: 5G-teknologien forutsetter basestasjoner med fibertilknytning. Disse må i tillegg plasseres tettere enn dagens 4G-sendere for å levere tilsvarende rekkevidde. 5G-utbyggingen er altså helt avhengig av at fiber bygges ut parallelt.

Hvordan velge?

Oppsummert, altså, i tilfelle dette ble litt forvirrende: Altibox unner alle i Norge godt nett. Derfor er vi glade for at de som ikke har mulighet til å få fiber, kan koble seg på 5G-nettet, OG for at fiberen gjør denne utviklingen mulig.

Ned (til deg) Opp (fra deg)
Surfing Høyt behov Lavt behov
Strømming Høyt behov Lavt behov
Videokonferanse Høyt behov Høyt behov
Backup Lavt behov Høyt behov
Gaming Høyt behov Høyt behov
Hjemmekontor/skole Høyt behov Høyt behov

Ja takk, begge deler

Oppsummert, altså, i tilfelle dette ble litt forvirrende: Altibox unner alle i Norge godt nett. Derfor er vi glade for at de som ikke har mulighet til å få fiber, kan koble seg på 5G-nettet, OG for at fiberen gjør denne utviklingen mulig.