Bygger fiber i Norges eldste gate

Siden byen ble anlagt av Olav Kyrre for 950 år siden, har Bergen vært med på å knytte sammen by og land med resten av verden. De nye fiberlinjene til Bergen Fiber vil gjøre det samme, men med tilnærmet lysets hastighet.

https://bergenfiber.no/wp-content/uploads/2023/03/IMG_2568-930x438.jpeg

Bergen sentrum er et sted med dårlig bredbånd- og tv-tilbud. Bebyggelsen er preget av mange bygårder med utleie-leiligheter og lite fokus fra eierne på nettverk som tåler dagens belastning. Datatrafikken har økt kraftig det siste året. Flere har fått nye rutiner og vil også fremover jobbe mer fra hjemmekontoret. Det stiller større krav til internettlinjen hjemme.

– En stor del av Bergen Fiber sine nye fiberkunder bor i sentrum, og etterspørselen fra kunder som ønsker fibertjenester her er stor. Det er derfor viktig for byen og regionen at vi fortsetter å bygge og tilby fiber, sier administrerende direktør i Bergen Fiber Tore Nyhammer.I sentrumsgatene er det mye gammel trehusbebyggelse og trange og smale brosteinsgater som det er utfordrende å bygge fiber i. Vi har i dag bygget fiber i Øvregaten (som er regnet som Norges eldste gate fra tidlig 1100-tallet) i tillegg til Steinkjellergaten, Skuteviken, Nordnes, Nøstet og Marken. – Det er kanskje den vanskeligste gravejobben i Bergen, men for at byens befolkning skal få de beste internettlinjene, må brosteinen opp og fiberen ned forteller Nyhammer.

Vi har brukt lang tid på å finne riktig måte å legge fiber i gatene uten større inngrep enn strengt nødvendig. Det krever tett dialog med byantikvar, riksantikvar, Bergen Brannvesen, Bergen kommune og grunneiere for å sikre at gater og bygninger blir tatt vare på og beholder sin opprinnelige form og funksjon. I noen områder er det også arkeologer til stede for å følge med der vi graver.

Vi jobber så stille vi kan

I noen nabolag graver vi fiberledningen ned i bakken i og langs veien, i andre henges ledningen i luften via stolper. Som oftest blir det en kombinasjon av disse. Under anleggsperioden vil flere montører, maskiner og biler være i arbeid i nabolaget. Det kan bli litt støy og enkelte mindre utfordringer med trafikkavviklingen, men vi gjør vårt beste for at ulempen skal oppleves så liten som mulig.

Å grave opp brosteinsgater kan by på særlige utfordringer. Som for eksempel brostein i mange ulike mønster (stjerne, buer), folk som stjeler brosteinen, kantstein, skiferheller som er støpt osv. Noen gater og smau er så smale at det må graves med hånd. Dette er et krevende håndverk og vi har derfor leid inn spesialisert arbeidskraft for å sikre et perfekt resultat. Det er med andakt brostein tas opp og fiberen legges ned, før brosteinen blir tilbakeført akkurat der den lå.

Nytt bossnett og digitalisering ga oss «Graveklubben»

Både avfallshåndtering i forbindelse med nytt bossnett og stor etterspørsel etter fiberkapasitet for å ta i bruk de nye mulighetene digitaliseringen gir, har ført til etableringen av en egen «Graveklubb».

Graveklubben i Bergen har bidratt til at alle som graver grøfter i Bergen har gått sammen. Det betyr at i nesten alle nye grøfter som graves i kommunen blir det lagt ned fiber. Bergen Fiber har investert millionbeløp i graveklubben og det begynner nå å gi resultater i flere bydeler.

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Bergen Fiber og Telenor.

Skal se bedre ut når vi er ferdig enn da vi startet

– Det er ingen hemmelighet at Bergenserne er ekstra glade i byen sin, og som byens lokale fiberleverandør er det med stor respekt og kunnskap vi utfører vårt arbeid. Gatene og smauene skal se finere ut etter at vi har vært der enn før vi startet gravingen. Og så får jo bergenserne lynrask fiber rett inn i boligene sine, sier Tore Nyhammer.

I jakten etter lynraske internettlinjer i sentrum, er det oransje tamper du skal se etter. De vokser opp som løvetann fra bakken eller en boks på utsiden av boligen. Har du en sånn utenfor huset er det godt nytt.

– De oransje rørene er trekkerør som vi legger fiberkablene i. Ser du en slik tamp utenfor huset kan du få ekte fiber helt inn til boligen innen kort tid. Ta kontakt med oss her for å se om vi kan levere til din adresse.
Fordelen med fiber helt inn til huset er mange.

Vår fiber får du helt inn i huset og du har den for deg selv. Det betyr at du er sikret en stabil og rask linje. Det er ingen ledd som kan forsinke hastigheten.