Bergen Fiber gjør nødvendige tiltak for å hindre spredning av Korona-viruset

– Helse og sikkerhet er første prioritet for ansatte i Bergen Fiber og vi har fulgt rådene fra Folkehelseinstituttet, sier administrerende direktør Tore Nyhammer.

Mot slutten av vinterferieuken oppfordret vi i tillegg våre ansatte til å benytte seg av hjemmekontor og vurdere all aktivitet i forbindelse med nettverk og sosiale sammenkomster.

– Obligatorisk hjemmekontor for alle ansatte ble innført fra og med 11. mars. Vi har ingen grunn til å mistenke at noen hos oss er smittet og ingen av våre ansatte er i karantene, men er et føre-var tiltak, sier Nyhammer.

Vi jobber for å opprettholde god nettkapasitet

Mange selskaper har innført hjemmekontor for sine ansatte, og nå som skoler og barnehager stenges vil dette gi økt belastning på nettet. Videokonferanser, skoleundervisning via nettet og generelt mer streaming i dagene og ukene som kommer kan gi utfordringer. Bergen Fiber sitt fibernett er robust og solid og vi er svært godt rigget for situasjonen hele landet nå er inne i. Vi vil begrense vedlikehold av fibernettet til det absolutt nødvendigste, for å sikre best mulig opplevelse for alle våre kunder som er hjemme.

Bergen Fiber benytter mange leverandører, alt fra å selge, grave/legge fiber, koble opp kunder og håndtere kundehenvendelser via vårt kundesenter. Vi har tett dialog med alle for å sikre fornuftige tiltak, både i arbeidssituasjonen og hjemme hos familiene, avslutter Nyhammer.