Vårt samfunnsoppdrag er å holde hjulene i gang

I dobbel forstand kan du si at vi i Bergen Fiber holder hjulene i gang. Både fordi vi leverer kritisk infrastruktur i form av et stabilt fibernett samfunnet er avhengig av. Og fordi vi gjennom sterke og offentlige eiere er opptatt av å opprettholde aktivitet som sikrer arbeidsplasser hos mange små og mellomstore bedrifter.

Korona-krisen har ført Norge og resten av verden inn i en svært alvorlig situasjon, og viruset betyr en massiv forflytning fra fysiske til digitale kontaktpunkter. Dette påvirker også oss i Bergen Fiber, og vi forsøker å bidra til å holde hjulene i gang i samfunnet. Både når det gjelder jobb, skole, helse, hverdag og annen kontakt med samfunnet, er vi og blir vi, mer avhengige av stabil infrastruktur digitalt. Å bygge dette er vårt samfunnsoppdrag.

Samtidig krever ekstraordinære situasjoner at bedriftene evner å snu seg raskt for å tilpasse seg nye rammebetingelser og markedsforhold. Stadig flere settes i karantene og må jobbe hjemmefra. For mange er det ikke problemfritt å løse arbeidsoppgaver fra hjemmekontoret. Koordinering ansatte imellom og betjening av innkommende henvendelser krever ofte at man har tilgang til støttesystemer som krever kraftig og stabil nettkapasitet.

Når helsesektoren, arbeidslivet og utdannings-institusjonene baserer mer og mer av sin virksomhet på digitale tjenester og virkemidler, venner vi oss samtidig til en hverdag hvor vi er avhengige av den stabile og kraftige nettkapasiteten. Aldri har vel stabile nett-tjenester vært mer kritiske enn nå. Gode sømløse brukeropplevelser forventes, og for å kunne levere på dette står både digital virksomhetsutvikling og trygg infrastruktur sentralt.

Uavhengig av korona-krisen ser vi også at mange bedrifter i stadig større grad tilrettelegger arbeidsdagen smartere med virtuelle møteplasser. Det bidrar til fleksibilitet for ansatte som av ulike årsaker i perioder arbeider mest produktivt hjemme.

Sterke eiere som vil holde samfunnshjulene i gang

Bergen Fiber er indirekte eid av innbyggerne gjennom kommunalt eierskap, og vi bryr oss derfor av naturlige årsaker ekstra om regionen vi arbeider i. Å holde samfunnshjulene i gang prioriteres høyt. Derfor setter vi inn ekstra krefter for å hjelpe folk til å få et internett som takler dagens utfordringer. Derfor bygger vi mer enn planlagt nå. Og derfor intensiverer vi vedlikeholdsprosjekter. Vi tenker lokalt og gjør vårt for at håndverkere, små og mellomstore firmaer ikke må legge ned. Vi forsøker å gjøre det vi kan for at aktivitetene opprettholdes, og oppfordrer flere solide aktører til å gjøre dette. Vi har vel 45.000 kunder og vi jobber for å opprettholde god nettkapasitet. Helse og sikkerhet er likevel første prioritet for ansatte i Bergen Fiber og vi følger selvsagt alle råd fra FHI, Folkehelseinstituttet.

Nå er det like mye datatrafikk i husholdningene på dagtid som på kveldstid

Det er nå like mye datatrafikk på dagtid som det pleier å være på kvelden. Vi erfarer så mye som 150 prosent økning i trafikken. Unge er hjemme fra skole og foreldre jobber hjemmefra. Da får mange en aha-opplevelse når det gjelder verdien av god internett-kapasitet. Mange opplever dessverre at internettlinjen deres ikke lenger er stabil eller rask nok.

Heldigvis kan løsningen være rett utenfor døren din

Med fiber inn til boligen din, er du sikret for fremtiden. I mer enn 10 år har vi bygget ut et fibernettverk som bidrar til en oppgradert samfunnsdynamikk. Vi ser nå at trafikkøkningen er enorm, og mellom Sotra og Bergen for eksempel, setter vi nå inn nye og kraftigere tiltak. Datatrafikken har mer enn doblet seg, men ved hjelp av fiber har vi heldigvis kapasitet til å levere på dette.

Det er liten tvil om det er fiber som leverer den høyeste hastigheten og den mest stabile linjen. Bergen Fiber sitt fibernett er robust og solid og vi er svært godt rigget for situasjonen hele landet nå er inne i.

Bergen Fiber er et av landets ledende fiberselskap og Altibox-partneren med størst vekst de siste årene. Bergen Fiber er eid av BKK og Lyse. Eierne har bygget fibernett og levert internett, tv og telefoni til fornøyde nabolag i Hordaland siden 2007.